Финансов резултат на ТЕЦ Марица Изток 2

Данни от индивидуалните финансови отчети, представени пред Агенцията по вписвания