Kommunerna med störst minskning av antalet lägenheter i allmännyttan 2017 jämfört med 2014. Siffrorna bygger på uppgifter i lägenhetsregistret. Förändringar i form av nyproduktion, ombyggnad, rivning och bortfall registreras löpande. Det förekommer en viss eftersläpning på nybyggda bostäder, särskilt det senaste året.