U.S. Steel Košice sa v treťom kvartáli 2023 dostal do straty

Vývoj hospodárskeho výsledku pred zdanením a úrokmi pobočky U.S. Steel Europe (U.S. Steel Košice) v posledných piatich kvartáloch v miliónoch amerických dolárov.