Självupplevd allmän tillfredsställelse med livet | 2022

Grafiken visar hur invånarna i EU-länderna rankade den allmänna tillfredsställelsen med livet på en skala från 0 till 10.