Srovnání průměrné roční mzdy v Česku a Německu

2012–2022, v amerických dolarech roku 2022 a paritě kupní síly