Ett sakskompleks kan inneholde få eller mange straffbare forhold begått av én eller flere personer/foretak.