Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. In 2018 en 2019 zijn er geen gegevens voor vast en mobiel internet. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in