Koncentráciou sa v Atlase rómskych komunít rozumie lokalita, kde žije koncentrovane aspoň 30 obyvateľov.