Noot: voor de gemeenten Landen, Schoten en Wellen werden voor 2017 voorlopige gegevens gebruikt.
 f 
in