Število prejemnikov denarne socialne pomoči po mesecih.