Her gikk stemmegivningen mest ned

Tabellen viser godkjent stemmegivning (forhånds og på valgdagen) i prosent av antall stemmeberettigede. Endring fra 2019 i prosentpoeng.