Kommunernes anvendelse af to fritvalgsmodeller

Grøn angiver, at 37 kommuner anvender en udbudsmodel, hvor leverandøren sætter prisen. Rød angiver en godkendelsesmodel, hvor 61 kommuner beregner prisen for personlig pleje ift enten en godkendt leverandør el et fritvalgsbevis.