Novembrový pokles automobiliek potvrdili aj dáta o tržbách

Mesačné tržby v stálych cenách, EUR