Industrijska proizvodnja v letu 2023

Sprememba vrednosti industrijske proizvodnje 2023/2022 (podatki so originalni in niso prilagojeni za koledar)