Het gemiddelde cijfer dat huurders in 2018 gaven aan de kwaliteit van het onderzoek en de reparaties.