Ako sa vyvíjajú ceny záruk v aukciách OKTE

Priemerné, minimálne a maximálne ceny záruk pôvodu elektriny z OZE v jednotlivých akciách OKTE