Korruptionsgrad i EU-länderna | 2023

Ju högre poäng på den hundragradiga skalan, desto lägre grad av uppfattad korruption i offentlig sektor.