Aflossing van de hypotheekschuld is niet meegenomen.