Grafen er glattet ved hjelp av årlig glidende gjennomsnitt.