Fremskrevet plejeboligunderskud

Fremskrivningen bygger på en forudsætning om en fortsat visitationsgrad på 9 pct. af alle over 80 år, samt en fortsat vækst i plejeboliger på 0,5 pct.