Riksbankens styrränta 2000–nu samt prognos fram till 2025.