*​ វិធីសាស្ត្រ​សម្រាប់​ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នៃ​ "​ការ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​សុវត្ថិភាព​"​ នៃ​ស្ថិតិ​បរិក្ខារ​អនាម័យ​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​សម្រេច​នៅឡើយ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​ការ​យល់​ដឹង​ពី​អនាម័យ​មាន​ចំណាត់ថ្នាក់​នៃ​ការ​បែងចែក​តែ​ប​៣​ ប៉ុណ្ណោះ​ (​ជា​មូលដ្ឋាន​,​ នៅ​មាន​កម្រិត​ និង​មិន​មាន​ទាល់តែ​សោះ​)​
 f 
in