Spotřeba tepla v průběhu roku podle sektorů národního hospodářství za rok 2023 [TJ]