Vývoj plateb a příjmů z rozpočtu Evropské unie

Období let 2004–2023. V miliardách Kč