Ökningen av medelskuldkvoten för hushåll med bolån 2017 jämfört med 2014 (procentenheter). Kommunerna med störst ökning. Skuldkvoten beräknas som hushållets sammanlagda skuld (bolån, kreditkortslån och konsumtionskrediter, men däremot inte studielån) dividerat med hushållets nettoinkomst.