Zamestnanosť prehĺbila prepad

Medziročná zmena v % (3-mesačný kĺzavý priemer)