Noot: cijfers niet gestandaardiseerd voor verschillen naar geslacht en leeftijd.
 f 
in