Piwa

Mc B. - wg średniej Bayesa; Mc A. - wg średniej arytmetycznej; Mc P. - wg popularności
Format opisu: Śr. Bayes (Śr. Arytm. - Liczba ocen) / Styl
Ikonki klikalne (link do piwa na UT)