Τα δεδομένα των εισιτηρίων συλλέχθηκαν σε δύο χρονικά σημεία για διαδρομές που έχουν αγοραστεί 1 μέρα, 1 βδομάδα και 1 μήνα εκ των προτέρων. Αναφέρονται μόνο σε τρένα με απευθείας διαδρομές και δεν περιλαμβάνονται τα νυχτερινά τρένα.