Dette diagrammet viser respondentenes digitale ferdigheter i fire ulike nivåer. 3% er ikke-brukere, 11% er svake brukere, 25% er middels sterke brukere og 61% er sterke brukere.