Vývoj predaja automobilov v EU v rokoch 2022 a 2023

Údaje uvádzané v ks vozidiel