Antal beslut och antal återvändande

Tabellen visar det totala antalet besked (blå) om av- eller utvisning under perioden 2021 till andra halvan av 2023 och antalet personer som återvände (orange).