Lysegrå felter markerer perioder med avtakende veksttakt i økonomien. Mørkegrå felter markerer perioder med resesjon.