Bez obchodních řetězců, které se nezaměřují na potraviny (tabák, drogerie...). Tržby jsou vyjádřeny bez DPH.