Обсяги ввезення в Україну готівкової іноземної валюти у 2022-2024 роках

*еквівалент у тисячах доларів, за даними НБУ