Tallet for 2019 dækker over årets første tre kvartaler