Koľko odpadov z obalov v EÚ vzniká?

Produkcia odpadov z obalov v prepočte na obyvateľa v kilogramoch v rokoch 2010 - 2021