Her er begynnelsen på et batterieventyr

Antall registrerte jobber i ulike selskaper i verdikjeden for batteriteknologi i Norge i august 2022 og august 2023