Tallet for 2019 dækker over formuen under forvaltningen i april.