Andel (%) personröster i valet till kommunfullmäktige 2018.