Når banken åpnet for Apple Pay mistet BankAxept nesten halvparten av transaksjonene

Omtrent 25 prosent av norske banker som støtter Apple Pay. Detter er et eksempel på hvordan transaksjonene skifter vei etter at Apple Pay er blitt tilgjengelig fra kundene. Grafene er basert på egne tall fra BankAxept, Norge Bank og en norsk bank.