Korruption | 2022

Grafiken visar Transparency Internationals sammanställning för 2022 över uppfattad korruption i EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige.