Maksimalt årligt tilskud i mio. kr. Beløbet for 2019 gælder kun for perioden 1. november-31. december.