Tallene viser ikke serveringssteder men foretak som registrerer servering som planlagt hovedgeskjeft.