Amazon je v zadnjem desetletju povečal izdatke za lobiranje v EU za več kot petkrat

v EUR