Welk deel van de jongeren (15-25 jaar) heeft werk?