Genomsnittlig arbetsvecka bland heltidsarbetande | 2022

Grafiken visar antalet arbetade timmar under en genomsnittliga arbetsvecka för heltidsanställa mellan 20 och 64 år i EU-länderna.