Polyfarmacie per leeftijd

% van de bevolking per leeftijdscategorie