Langsiktig sikring (sikring utover de nærmeste to kvartalene) i tusen tonn.