2019* udgør januar-september. Der findes endnu ikke tal for resten af året.